Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

19 januari 2007

Kurser om hur man gör en bok

Under våren kommer jag att ge tre kurser baserade på min kommande bok "Gör en bok! - råd och övningar för författare". Första kursen gavs av SLFF:s lokalavdelning i Lund tillsammans med lokalavdelningen i Göteborg och ägde rum lördag-söndag 21-22 april i Lund. Den andra kursen gavs av SLFF:s lokalavdelning i Uppsala 28-29 april. Den tredje kursen ges i Umeå av SLFF:s lokalavdelning där och sker lördag-söndag 12-13 maj. I Stockholm kommer inte en hel kurs men ett inslag i kvällen "Ge ut på eget förlag" som skedde på kvällen tisdagen 17 april i ABF-huset och ordnades av SLFF:s lokalavdelning i Stockholm.

Inbjudan gick per post till SLFF:s medlemmar från respektive lokalavdelning. Kontaktpersoner för lokalavdelningarna finns på SLFF:s webbplats: www.slff.se. Frågor om kurserna kan också skickas till mig.