Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

28 november 2007

Välkommen på föreläsning på måndag!


På måndag den 3:e december ger jag en föreläsning på Uppsala stadsbibliotek. Fri entré. Alla är välkomna!

29 oktober 2007

Kursinbjudan

SLFF:s Uppsalagrupp och Stockholmsgrupp
Hemsida utan konsulter
Lördag 24 november 2007

Vill du ha en egen hemsida som du enkelt kan uppdatera själv utan att behöva besvära vänner eller att anlita dyrbara konsulter? Om du tycker att aktualitet är viktigare än långsamt nedladdad tjusig design kan du själv enkelt göra och hålla en webbsida aktuell. Du kan också lätt starta en blogg som komplement. Planera och skriv de texter du vill ha på din webbsida före kursen och gör den klar under kursen!

Kursen äger rum i Studiefrämjandet datasal på Portalgatan 2 i Uppsala (bakom nya polishuset). Som kursmaterial kommer boken ”Hemsida utan konsulter eller Hur du gör en webbsida på Googlepages eller Weebly och startar en blogg i Blogger, Wordpress eller Tumblr utan att behöva lära dig html eller ftp” av Göran Lindgren att användas. Kursledare är Göran Lindgren och Brita Lindgren.

Max 16 deltagare, alla har egen Internetuppkopplad dator.
Kostnad inkl. kursbok och lunch 690 kr för medlemmar i SLFF, för middag tillkommer ytterligare 200 kr. Hela kostnaden torde vara avdragsgill. För deltagare från Stockholm utgår INTE reseersättning.
Mer info kan fås från Göran per e-post. Bindande anmälan till Göran Lindgren, goranlin@bredband.net eller goranlin@gmail.com senast 5 november.
Först till kvarn får plats. Det finns några platser kvar.
Programmet är preliminärt och anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål

Program lördag 24 november 10-18
10.00 Introduktion och presentation
10.30 Web 2.0 och program på nätet
10.40 Fördelar och nackdelar med webbsidor direkt på nätet
10.50 GooglePages
11.05 Registrera dig
11.25 För in dina texter
11.45 Ändra layout
12.10 Lägg in länkar
12.30 Lunch
14.00 Planera din webbplats
14.10 Vad är statiskt?
14.30 Blogger för bloggar
15.00 Kaffe
15.20 Byt layout
15.40 Tumblr - en superenkel blogg
16.00 Egna övningar
18.00 Slut

19.00 Gemensam middag på restaurang

22 september 2007

Hur man gör böcker och ger ut dem själv

Föreläsning på Uppsala stadsbibliotek, måndag 3 december kl. 19, fritt inträde.

Ett eget bokmanus som du har i din dator kan ganska enkelt förvandlas till en bok i A5 format. I denna föreläsning beskrivs hur man med ett ordbehandlingsprogram förvandlar en oformlig bunt A4-papper till en dubbelsidigt tryckt bok. Dessutom presenteras hur man kan sälja sin bok via Internetbokhandlar och till bibliotek.

Göran Lindgren pratar utifrån sin bok ”Gör en bok! – råd och övningar för författare eller Hur man enkelt formaterar böcker med Word eller andra ordbehandlingsprogram i A5 format från sina manus och opublicerade romaner” Uppsala: Lindgren Consulting 2007.

30 juni 2007

Tio steg mot ett effektivt arbetsflöde

I mitt förra digitaltips argumenterade jag för den stora nyttan av formatmallar. Här följer ett förslag till arbetsgång när man använder sådana.

1. Gör en första disposition av vad din bok ska innehålla. Låt varje kapitel vara Rubrik 1. Låt underkapitel vara Rubrik 2. I en väl strukturerad bok är det lättare att tillfoga nya delar eftersom det är enklare att placera dem på lämpligt ställe. I dispositionsläget kan du lätt flytta eller ta bort hela avsnitt.

2. Spara! Så fort du skrivit något mer än enstaka rader ska du spara det du skrivit. Spara med ett namn du kan förstå även om något år. Det är viktigt att vara mycket noga med att spara med ett nytt namn och en konsistent numrering eftersom du annars riskerar att göra ändringar i fel version. Spara inte bara på din egen hårddisk utan även på andra media (usbminne, cdrom) och på andra platser än i ditt hem/arbetsplats. Skaffa utrymme på webben för säkerhetslagring.

3. Skicka gärna en kopia med e-post till ditt eget konto hos gratistjänsten Gmail så har du en lättillgänglig säkerhetskopia på nätet. Om de dokument du vill säkerhetskopiera inte är väldigt stora går det utmärkt att skicka en bilaga med dokumentet till sig själv och därigenom försäkra sig om en kopia utom räckhåll för inbrott, brand eller hårddiskkrasch på den egna datorn. Dokument upp till 10 Mb är det inga problem att lagra som bilagor till brev på ditt gmailkonto. Det är särskilt bra för dem som arbetar vid flera olika datorer på olika platser. Då är ett e-postsystem där både ingående och utgående post är tillgängliga från vilken internetuppkopplad dator som helst en välsignelse. Om du inte funderar alltför ingående om hur mycket information om dig själv du vill att Google som driver gmail ska lagra om dig kan du starta ett konto hos http://www.gmail.com.

4. Skriv hela texten i en enda fil. Om du inte har mycket bilder blir den ändå inte ohanterbar

5. Börja skriva brödtexten. Börja gärna från början eftersom det är lättare att få flyt i texten om den växer fram i rätt ordning. Om du upptäcker att något delkapitel eller helt kapitel borde vara på ett annat ställe än där du placerat det kan du i dispositionsläget lätt dra hela avsnittet till ett lämpligare ställe.

6. När du vill ta bort delar av texten kan du spara de bort¬tagna delarna i en särskild fil kallad till exempel ”bortklippt”. Det går betydligt fortare att leta där än att försöka komma ihåg i vilken version du gjorde ändringen.

7. Efter att ha infört de förbättringsförslag du fått är det dags att finputsa layouten. Det är lättare att gör detta om man kan se de motstående sidor som ska bilda uppslag. Om man arbetar i Word är det bra att välja att se ett uppslag i taget. För att få uppslagen att se ut som de ska göra i boken kan man stoppa in en blank sida först. Annars kommer Word att visa uppslag 2 bestående av sidorna 3 och 4 istället för 2 och 3 som det ska vara.

8. Börja från textens början och se till att radbrytningar och sidbrytningar blivit tillräckligt bra. Använd avstavning och kondenserad text vid behov.

9. När sidbrytningen är klar gör du en slutlig innehållsför¬teckning. Om du konsekvent använt rubriknivåer gör du detta lätt genom att välja infoga index och förteckningar.

10. Konvertera texten till pdf och tryck din bok!

GÖRAN LINDGREN
Tidigare publicerad i SLFF:s tidskrift manus, nr. 2 juni 2006, sid. 8.

23 april 2007

Min bok "Gör en bok!" hos Internetbokhandlar

Min bok "Gör en bok – råd och övningar för författare eller Hur man enkelt och billigt publicerar böcker i A5-format från sina manus och opublicerade romaner" finns nu att köpa hos flera bokhandlar på nätet. Det är intressant att notera att det är ganska stora prisskillnader. Boken finns hos fem internetbokhandlar och priset, fraktkostnaden och totalpris inklusive frakt är:
BokhandelPrisFraktTotalpris
AdLibris1380138
Bokia1380138
Wettergrens Internetbokhandel1380138
bokus17219191
Internetbokhandeln.se17819197

Hur övriga kommer att kunna klara sig mot AdLibris är svårt att se om detta gäller för många titlar vilket jag tror (utan att ha gjort någon systematisk jämförelse av många titlar). Framtiden för traditionella bokhandlar är ännu mer tveksam eftersom allt tyder på att min bok där sannolikt kommer att kosta minst 200 kr (AdLibris anger 216 kr som ca-pris). Både Bokia och Wettergrens ingår numera i AdLibris beställningssystem och har samma pris. (Prisinformationen uppdaterad 26 maj 2007)

Länk till min bok på AdLibris http://www.adlibris.se/product.aspx?isbn=9197598852

01 april 2007

Film på YouTube

YouTube är en webbplats med filmsnuttar av många olika sorter. Många är gjorda av amatörer men det finns också företag som lägger ut reklamfilmer där. Många använder upphovsrättsskyddad musik varför det pågår rättsprocesser om innehållet.

Det är lätt att göra en enkel filmsnutt och lägga ut den. Jag filmade min son Elias när han spelade på gågatan i Uppsala. Jag filmade med min digitala stillbildkamera Fuji Finepix s6500fd och laddade upp resultatet utan redigering eller försök till förhöjd bild- eller ljudkvalitet. Filmen är 29 sekunder lång och är 32 Mb. Resultatet kan ses här:

28 februari 2007

Görans korta digitaltips

Jag har startat en kortare och oftare uppdaterad parallellblogg där jag ger korta kommentarer till sådant jag tycker är viktigt/intressant/roligt i den digitala världen! Den finns på: http://gorandig.tumblr.com/

07 februari 2007

Gör en bok! – råd och övningar för författare

eller
Hur man enkelt formaterar böcker med Word eller andra ordbehandlingsprogram i A5-format från sina manus och opublicerade romaner

Göran Lindgren

Detta är en bok för dig som vill lära dig göra tryckoriginal till den bok du skrivit för att lämna till ett förlag eller för att själv låta trycka. Du förutsätts ha ganska god datorvana och kunna använda ett ordbehandlingsprogram. Exemplen och övningarna utgår från att du har din bok i ett ordbehandlingsprogram och från detta producerar pdf-filer för tryckning. Tyngdpunkten ligger på att pröva hur man på ett effektivt sätt kan framställa enkla böcker som skrivs i A4-format och sedan trycks i A5-format. Ta fram ditt manus och börja omvandla det till en bok när du läser!

Första upplagan av boken trycktes i mars 2007. Boken är på 73 sidor. Andra upplagan är utökad till 80 sidor. Boken beställes genom insättning av 143 kr (inkl. moms och porto) till Lindgren Consulting, plusgiro 88 90 25 -3. Skriv namn och adress tydligt på inbetalningen.

Gör en bok! – råd och övningar för författare

19 januari 2007

Kurser om hur man gör en bok

Under våren kommer jag att ge tre kurser baserade på min kommande bok "Gör en bok! - råd och övningar för författare". Första kursen gavs av SLFF:s lokalavdelning i Lund tillsammans med lokalavdelningen i Göteborg och ägde rum lördag-söndag 21-22 april i Lund. Den andra kursen gavs av SLFF:s lokalavdelning i Uppsala 28-29 april. Den tredje kursen ges i Umeå av SLFF:s lokalavdelning där och sker lördag-söndag 12-13 maj. I Stockholm kommer inte en hel kurs men ett inslag i kvällen "Ge ut på eget förlag" som skedde på kvällen tisdagen 17 april i ABF-huset och ordnades av SLFF:s lokalavdelning i Stockholm.

Inbjudan gick per post till SLFF:s medlemmar från respektive lokalavdelning. Kontaktpersoner för lokalavdelningarna finns på SLFF:s webbplats: www.slff.se. Frågor om kurserna kan också skickas till mig.