Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

30 juni 2007

Tio steg mot ett effektivt arbetsflöde

I mitt förra digitaltips argumenterade jag för den stora nyttan av formatmallar. Här följer ett förslag till arbetsgång när man använder sådana.

1. Gör en första disposition av vad din bok ska innehålla. Låt varje kapitel vara Rubrik 1. Låt underkapitel vara Rubrik 2. I en väl strukturerad bok är det lättare att tillfoga nya delar eftersom det är enklare att placera dem på lämpligt ställe. I dispositionsläget kan du lätt flytta eller ta bort hela avsnitt.

2. Spara! Så fort du skrivit något mer än enstaka rader ska du spara det du skrivit. Spara med ett namn du kan förstå även om något år. Det är viktigt att vara mycket noga med att spara med ett nytt namn och en konsistent numrering eftersom du annars riskerar att göra ändringar i fel version. Spara inte bara på din egen hårddisk utan även på andra media (usbminne, cdrom) och på andra platser än i ditt hem/arbetsplats. Skaffa utrymme på webben för säkerhetslagring.

3. Skicka gärna en kopia med e-post till ditt eget konto hos gratistjänsten Gmail så har du en lättillgänglig säkerhetskopia på nätet. Om de dokument du vill säkerhetskopiera inte är väldigt stora går det utmärkt att skicka en bilaga med dokumentet till sig själv och därigenom försäkra sig om en kopia utom räckhåll för inbrott, brand eller hårddiskkrasch på den egna datorn. Dokument upp till 10 Mb är det inga problem att lagra som bilagor till brev på ditt gmailkonto. Det är särskilt bra för dem som arbetar vid flera olika datorer på olika platser. Då är ett e-postsystem där både ingående och utgående post är tillgängliga från vilken internetuppkopplad dator som helst en välsignelse. Om du inte funderar alltför ingående om hur mycket information om dig själv du vill att Google som driver gmail ska lagra om dig kan du starta ett konto hos http://www.gmail.com.

4. Skriv hela texten i en enda fil. Om du inte har mycket bilder blir den ändå inte ohanterbar

5. Börja skriva brödtexten. Börja gärna från början eftersom det är lättare att få flyt i texten om den växer fram i rätt ordning. Om du upptäcker att något delkapitel eller helt kapitel borde vara på ett annat ställe än där du placerat det kan du i dispositionsläget lätt dra hela avsnittet till ett lämpligare ställe.

6. När du vill ta bort delar av texten kan du spara de bort¬tagna delarna i en särskild fil kallad till exempel ”bortklippt”. Det går betydligt fortare att leta där än att försöka komma ihåg i vilken version du gjorde ändringen.

7. Efter att ha infört de förbättringsförslag du fått är det dags att finputsa layouten. Det är lättare att gör detta om man kan se de motstående sidor som ska bilda uppslag. Om man arbetar i Word är det bra att välja att se ett uppslag i taget. För att få uppslagen att se ut som de ska göra i boken kan man stoppa in en blank sida först. Annars kommer Word att visa uppslag 2 bestående av sidorna 3 och 4 istället för 2 och 3 som det ska vara.

8. Börja från textens början och se till att radbrytningar och sidbrytningar blivit tillräckligt bra. Använd avstavning och kondenserad text vid behov.

9. När sidbrytningen är klar gör du en slutlig innehållsför¬teckning. Om du konsekvent använt rubriknivåer gör du detta lätt genom att välja infoga index och förteckningar.

10. Konvertera texten till pdf och tryck din bok!

GÖRAN LINDGREN
Tidigare publicerad i SLFF:s tidskrift manus, nr. 2 juni 2006, sid. 8.

Inga kommentarer: