Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

28 februari 2007

Görans korta digitaltips

Jag har startat en kortare och oftare uppdaterad parallellblogg där jag ger korta kommentarer till sådant jag tycker är viktigt/intressant/roligt i den digitala världen! Den finns på: http://gorandig.tumblr.com/

07 februari 2007

Gör en bok! – råd och övningar för författare

eller
Hur man enkelt formaterar böcker med Word eller andra ordbehandlingsprogram i A5-format från sina manus och opublicerade romaner

Göran Lindgren

Detta är en bok för dig som vill lära dig göra tryckoriginal till den bok du skrivit för att lämna till ett förlag eller för att själv låta trycka. Du förutsätts ha ganska god datorvana och kunna använda ett ordbehandlingsprogram. Exemplen och övningarna utgår från att du har din bok i ett ordbehandlingsprogram och från detta producerar pdf-filer för tryckning. Tyngdpunkten ligger på att pröva hur man på ett effektivt sätt kan framställa enkla böcker som skrivs i A4-format och sedan trycks i A5-format. Ta fram ditt manus och börja omvandla det till en bok när du läser!

Första upplagan av boken trycktes i mars 2007. Boken är på 73 sidor. Andra upplagan är utökad till 80 sidor. Boken beställes genom insättning av 143 kr (inkl. moms och porto) till Lindgren Consulting, plusgiro 88 90 25 -3. Skriv namn och adress tydligt på inbetalningen.

Gör en bok! – råd och övningar för författare