Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

23 november 2006

Malliga författare spar tid!

Det i särklass mest arbetsbesparande datorverktyget för författare är formatmallar. De gör att du på ett snabbt och enkelt sätt kan ändra formateringen på en text. Det bästa är att redan från början skriva alla texter i en färdig mall där du definierat de centrala delarna. Du bör skilja på brödtext, text efter rubriker och några olika rubriknivåer. Om du gör det från början kan du sedan enkelt byta typsnitt, storlek, indrag och radavstånd. Du kan dessutom lätt göra en innehållsförteckning.

Om du vill kan du också ge längre citat, bildtexter, figurtexter, litteraturlistor, ingresser och andra delar i texten egna namn och definitioner. Det är viktigt att vara konsekvent för att slippa ändringar i efterhand.

Om du skriver en bok kan du redan från början skriva i en mall som liknar den utformning ditt färdiga manus ska få. Om du avtalat det med förlaget kan du kanske också få ersättning om du tillhandahåller ett tryckfärdigt original. Förr vägrade många tryckerier att ta emot manus i Wordformat eftersom det kunde uppstå många fel på grund av olika datorplattformar, olika typsnitt och andra skillnader mellan olika datorer. Idag tar de flesta helst emot tryckoriginal i pdf-format eftersom detta format innehåller allt som behövs för att kunna trycka något likadant som det såg ut på skärmen hos den som skrev det.

För att göra en pdf-fil behöver man ett program som omvandlar ett ordbehandlingsdokument till en pdf-fil. Det finns flera sådana för Windows och för Mac behövs det inte eftersom det finns i operativsystemet.

Alla mottagare av dina texter kanske inte vill ha formaterade texter. En del föredrar oformaterad text eftersom de själva vill göra formateringen och de annars får rensa bort den formatering du gjort. Det är ändå bäst att göra formateringen eftersom det är mycket lätt att ta bort den. Det är bara att spara som "text only" i ett ordbehandlingsprogram. Att sätta in mallar som inte finns där kräver däremot att man går igenom hela texten och markerar alla stycken som ska ha en formatmall och sätter in denna.

Formatmallar finns i de flesta ordbehandlingsprogram och är kanske mest använt i Microsoft Word. Om du inte använt formatmallar förut bör du börja nu!

GÖRAN LINDGREN
Tidigare publicerad i SLFF:s tidskrift manus, nr. 3-4 oktober 2006, sid. 11.

1 kommentar:

Anonym sa...

Viken fyndig rubrik!

Samuel