Här skriver jag om bloggar, Internet och annat digitalt av intresse för författare och andra. Skriv gärna till mig på goranlin/snabela/bredband.net (byt ut /snabela/ mot @)

02 februari 2006

Läs detta på papper i "manus"

Från och med nästkommande nummer av tidskriften manus, tidskrift för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF, kommer jag att i varje nummer ha en liten krönika om digitala fenomen och hjälpmedel av särskilt intresse för läromedelsförfattare. Efter att de publicerats i tidskriften kommer de att finnas här. Ibland kommer här att finnas en längre version med mer text och fler länkar än vad som får plats på den kvartssida jag disponerar i den papperstryckta tidskriften.

Inga kommentarer: